LÄNKAR

Intressanta länkar för dig som vill  veta mer om vilka lagar och förordningar som reglerar jakten i Sverige.

NATURVÅRDSVERKET
Som ansvarig myndighet har Naturvårdsverket fått i uppgift av Regeringen att föreskriva vissa saker. Bland annat specifikt hur jaktvapen får se ut, vilken ammunition som får användas, hur fällor får användas samt regler för jakt efter älg. Naturvårdsverket har flera föreskrifter som berör jakten. Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt finns här (skriv sökord ”jakt”).

POLISEN
Polisens föreskrifter och råd kallas för FAP:ar. Som ansvarig myndighet kan polisen komma med föreskrifter som kompletterar vapenförordningen efter att Regeringen har gett dem det uppdraget. Polisen reglerar här bland annat hur jaktvapen får se ut, hur många vapen varje person får äga och andra detaljfrågor. Polisens föreskrifter om vapen finns på följande länk (skriv sökord ”vapen”)

JAKTLAGEN

Jaktlagen beslutas av Riksdagen och är det övergripande regelverket kring hur jakt får bedrivas i Sverige. Bland annat regleras här hur jakträtten ser ut och grundläggande regler för hur jakten ska bedrivas. Jaktlagen hittar du här

JAKTFÖRORDNINGEN

Jaktförordningen beslutas av Regeringen och är mer detaljrik än jaktlagen. I Jaktförordningen finns till exempel skyddsjaktsbestämmelser, regler om vilka vapen som får användas, hur hundar får användas och alla jakttider. Jaktförordningen hittar du här.

VAPENLAGEN

Vapenlagen beslutas av Riksdagen och är det övergripande regelverket för hur vapen får se ut och användas i Sverige. Bland annat regleras här hur tillstånd för att inneha och låna vapen ges och återkallas samt hur vapen ska förvaras. Vapenlagen hittar du här

VAPENFÖRORDNINGEN

Vapenförordningen beslutas av Regeringen och är mer ingående än vapenlagen. Här regleras i princip samma frågor som i vapenlagen men mer detaljrikt. Vapenförordningen hittar du här

ART- OCH HABITATDIREKTIVET

Art- och habitatdirektivet hittar du här

FÅGELDIREKTIVET

Fågeldirektivet hittar du här.