DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Välkommen till jaktlagstiftning.se

Jägare är precis som alla andra skyldiga att kunna landets lagar och förordningar som gäller för den verksamhet man bedriver. Det är många olika regelverk som hanterar jaktliga frågor i Sverige. De svenska författningarna påverkas dessutom av internationella bestämmelser, främst i form av EU-direktiv och FN-resolutioner. Tyvärr blir det på det viset svårt för den som vill få svar på en fråga att vända sig till lagtexten – man kan lätt vilseledas av det som står och i vissa fall finns två regelverk som verkar säga emot varandra.