DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Välkommen till jaktlagstiftning.se

Jägare är precis som alla andra skyldiga att kunna landets lagar och förordningar som gäller för den verksamhet man bedriver. Det är många olika regelverk som hanterar jaktliga frågor i Sverige. De svenska författningarna påverkas dessutom av internationella bestämmelser, främst i form av EU-direktiv och FN-resolutioner. Tyvärr blir det på det viset svårt för den som vill få svar på en fråga att vända sig till lagtexten – man kan lätt vilseledas av det som står och i vissa fall finns två regelverk som verkar säga emot varandra.  De viktigaste delarna av lagstiftningen listas nedan.

Jaktlagen

Jaktlagen beslutas av Riksdagen och är det övergripande regelverket kring hur jakt får bedrivas i Sverige. Bland annat regleras här hur jakträtten ser ut och grundläggande regler för hur jakten ska bedrivas.

Jaktförordningen

Jaktförordningen beslutas av Regeringen och är mer detaljrik än jaktlagen. I Jaktförordningen finns till exempel skyddsjaktsbestämmelser, regler om vilka vapen som får användas, hur hundar får användas och alla jakttider.

Naturvårdsverkets föreskrifter

Som ansvarig myndighet har Naturvårdsverket fått i uppgift av Regeringen att föreskriva vissa saker. Bland annat specifikt hur jaktvapen får se ut, vilken ammunition som får användas, hur fällor får användas samt regler för jakt efter älg. Naturvårdsverket har flera föreskrifter som berör jakten.

Vapenlagen

Vapenlagen beslutas av Riksdagen och är det övergripande regelverket för hur vapen får se ut och användas i Sverige. Bland annat regleras här hur tillstånd för att inneha och låna vapen ges och återkallas samt hur vapen ska förvaras.

Vapenförordningen

Vapenförordningen beslutas av Regeringen och är mer ingående än vapenlagen. Här regleras i princip samma frågor som i vapenlagen men mer detaljrikt.

Polisens FAP:ar

Polisens föreskrifter och råd kallas för FAP:ar. Som ansvarig myndighet kan polisen komma med föreskrifter som kompletterar vapenförordningen efter att Regeringen har gett dem det uppdraget. Polisen reglerar här bland annat hur jaktvapen får se ut, hur många vapen varje person får äga och andra detaljfrågor.

 

Utöver dessa lagar, förordningar och föreskrifter finns det även andra lagar som också direkt och indirekt påverkar jakten. Hur mark får brukas och vilka rättigheter som följer med ett jordbruksarrende finns i jordabalken och var och om skott får lossas finns i ordningslagen.