DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Länkar

Länkar som kan vara viktiga för dig som vill veta mer om vilka lagar och förordningar som reglerar jakten i Sverige.

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt finns på följande länk (skriv sökord ”jakt”) 

Polisen
Polisens föreskrifter om vapen finns på följande länk (skriv sökord ”vapen”)

Jaktlagen

Jaktförordningen

Vapenlagen

Vapenförordningen

Art- och habitatdirektivet

Fågeldirektivet