DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Ändringsdirektiv för gällande vapenlagar

Utredaren Kazimir Åberg presenterade den 9 januari sin utredning kring genomförandet av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Ändringsdirektivet kom till efter de fruktansvärda terrordåd som drabbat Europa under de senaste åren och tyvärr var många av förslagen ogenomtänkta och skulle inte bidragit till en ökad trygghet utan enbart större begränsningar för lagliga vapenägare.

Försvårande förslag

Jägarnas Riksförbund har arbetat intensivt med frågan tillsammans med andra aktörer inom jakt- och skyttesverige och därmed lyckats få stopp på flera av de förslag som från början riskerade att orsaka stora problem för jägarna. Till exempel har kraven på obligatoriska läkarundersökningar, vapenlicenser utfärdade för fem år i taget och förbud mot halvautomatiska gevär slopats.

Slopad tillståndsplikt för ljuddämpare

En god nyhet är att utredaren beslutat att gå på vår linje när han föreslår att tillståndsplikten för ljuddämpare slopas. Istället för en separat licens för ljuddämpare, som nu, ska det räcka att visa upp en licens för ett passande gevär för att få köpa en ljuddämpare. Det här grundar sig i ett förslag som vi lämnade redan 2015 och det är en klok avvägning för att underlätta för laglydiga jägare men ändå förhindra illegalt missbruk. Vi kommer bevaka frågan tills det är beslutat för att säkerställa att inga onödiga inskränkningar införs i det kommande arbetet.

Vissa försämringar

Tyvärr medför också utredningen vissa försämringar för Sveriges jägare och skyttar. Utredaren föreslår att både magasin och avfyrningsmekanismer ska villkoras på samma vis som ammunition och ljuddämpare. Vi kommer bevaka frågan och försöka få till lättnader för jägare och skyttar där så är möjligt vad gäller magasin och avfyrningsmekanismer. Vi kommer också att arbeta vidare med utredaren i samband med den andra delen av utredningen som nu kommer där fler lättnader förhoppningsvis kan tillkomma.